2006

Lukas Stollhof (2. Preis)
Krzysztof Urbaniak (2. Preis)
Hannes Hadwiger (3. Preis)


2008

Matthias Maierhofer
(2. Preis), 
Andràs Szabó (2. Preis)
Michael Stefan Schwärzler

(3. Preis)

2010

Stefan Donner (1. Preis)
Michael Schöch (2. Preis)2012

Johannes Zeinler (1. Preis) 
Berthold Labuda (2. Preis)
Mina Choi (3. Preis)


2014

Melissa Dermastia (2. Preis)
Yeonju Sarah Kim (2. Preis)
Krysztof Weronowski-Ptaszynski (3. Preis)

2016

Jihee Rhim (2. Preis)
Krzysztof Weronowsky-Ptaszynski (2. Preis)
Arjan Veen (3. Preis)

2018

Pedro Gomes (2. Preis)
Martin Kordas (2. Preis)
Arjan Veen (3. Preis)